Wednesday, 18 October 2017

Εκπαίδευση επιθεωρητών-επαγγελματιών υγείας στη διαχείριση ασφάλειας ασθενών και τη διασφάλιση ποιότητας στις υπηρεσίες υγείας, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο BS EN 15224:2016Η SWISS APPROVAL TECHNISCHE BEWERTUNG S.A. πραγματοποιεί Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Επιθεωρητών με αντικείμενο τις Οδηγίες Εφαρμογής και Βέλτιστες Πρακτικές για την Επιθεώρηση και Πιστοποίηση Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ) και την  Ασφάλεια Ασθενών στις Υπηρεσίες Υγείας σύμφωνα με την αναθεωρημένη έκδοση του Ευρωπαϊκού Προτύπου  BS EN 15224:2016τη Δευτέρα 27 και την Τρίτη 28 Νοεμβρίου 2017.

Στόχοι:
Οι συμμετέχοντες να αποκτήσουν βασικές γνώσεις και δεξιότητες αναφορικά με τα παρακάτω μείζονα θέματα: 
*Κατανόηση και μεθοδολογία επιθεώρησης των διεθνών προδιαγραφών και της εφαρμογής των προτύπων ISO 9001 και DIN/BS/EN 15224 στις υπηρεσίες υγείας
* Αναγνώριση και αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων ασφάλειας των ασθενών αλλά και του επιχειρησιακού κινδύνου στους οργανισμούς του κλάδου υγείας
*Εφαρμογή και αξιολόγηση διαδικασιών ποιοτικού ελέγχου στην υγειονομική περίθαλψη για την πρόληψη σφαλμάτων και ανεπιθύμητων συμβάντων
* Αξιολόγηση και Ενίσχυση της κλινικής αποτελεσματικότητας
* Συνεχή βελτίωση της κλινικής απόδοσης

Στο σεμινάριο θα μελετηθούν θέματα αναφορικά με:
* τις απαιτήσεις του προτύπου σε αντιπαραβολή με την νέα έκδοση
* τις διάφορες προσεγγίσεις και διεθνείς μεθοδολογίες διαχείρισης ποιότητας στις ιατρονοσηλευτικές υπηρεσίες για την εφαρμογή του προτύπου
* τις κυριότερες τεκμηριωμένες διαδικασίες
* μεθοδολογίες αξιολόγησης και διαχείρισης κινδύνων στις Υπηρεσίες Υγείας
* κλινικά/νοσηλευτικά/χειρουργικά πρωτόκολλα
* αρχές και μεθοδολογίες ελέγχου λοιμώξεων
* διεθνή εργαλεία Μέτρησης και Παρακολούθησης κλινικής αποτελεσματικότητας

και θα πραγματοποιηθούν πρακτικές ασκήσεις προσομοίωσης επιθεωρήσεων και μελέτη περιπτώσεων ( case studies).

ΠΟΙΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ
* Ειδικοί Σύμβουλοι Ποιότητας με χρόνια εμπειρία στην ανάπτυξη ΣΔΠ στον χώρο της Υγείας
* Επαγγελματίες Υγείας - Ειδικοί επιστήμονες που επιθυμούν να ασχοληθούν με την Ποιότητα Υπηρεσιών Υγείας και την Ασφάλεια στις υπηρεσίες Υγείας
*Επιθεωρητές Συστημάτων Ποιότητας στις υπηρεσίες Υγείας
* Υπεύθυνοι Ποιότητας σε δομές υγείας

Στο πλαίσιο του σεμιναρίου θα παρουσιαστεί και θα δοθεί ΔΩΡΕΑΝ το ειδικό Swiss Approval International Implementation Guide εφαρμογής του BS EN 15224 που συνέταξε η εξειδικευμένη ομάδα διεθνών επαγγελματιών του χώρου σε συνεργασία με τους επιθεωρητές της Swiss Approval στον τομέα της υγείας.


Για επιπλέον πληροφορίες όπως επίσης και για το ενδεικτικό αναλυτικό πρόγραμμα, παρακαλώ πατήστε εδώ.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Για να δηλώσετε συμμετοχή, παρακαλώ συμπληρώστε την αίτηση που θα βρείτε εδώ ή επικοινωνήστε με τον Υπεύθυνο Εκπαίδευσης του Φορέα:

P Tel:  210-556-2130
P Fax:  210-556-5155
Thursday, 22 June 2017

H SATB αναζητεί συνεργάτη - επιθεωρητή Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας στις Υπηρεσίες Υγείας

SWISS APPROVAL TECHNISCHE BEWERTUNG S.A., μέλος του διεθνούς δικτύου του Ομίλου SWISS APPROVAL INTERNATIONAL αναζητεί συνεργάτη - επιθεωρητή Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας με σημαντική εμπειρία στην ανάπτυξη και επιθεώρηση Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας στις Υπηρεσίες Υγείας.

Τα καθήκοντα τα οποία θα κληθεί να φέρει εις πέρας είναι τα ακόλουθα:
· Επιθεωρήσεις Συστημάτων Ποιότητας σε παρόχους υπηρεσιών υγείας
· Ανάπτυξη συνεργασιών της εταιρείας στο χώρο των Υπηρεσιών Υγείας
· Ανάπτυξη μακροχρονίων σχέσεων με εν δυνάμει και υπάρχοντες πελάτες

 Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν, κατ’ ελάχιστον, τα παρακάτω προσόντα:
1. Δεκαετή αποδεδειγμένη εμπειρία στον χώρο της υγείας
2. Τουλάχιστον τριετή εμπειρία ως Επιθεωρητές Συστημάτων Ποιότητας
3. Άριστη γνώση Αγγλικών (γραπτώς και προφορικώς)
4. Πτυχίο σχετικό με τον κλάδο της υγείας
5. Άριστη γνώση Η/Υ
6. Άνεση στην επικοινωνία και συνέπεια.

Επιθυμητά πρόσθετα προσόντα:
· Πενθήμερο σεμινάριο για Επικεφαλής Επιθεωρητές ISO 9001:2015
· Καλή γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας (κατά προτίμηση Γερμανικά ή Γαλλικά)


Για εκδήλωση ενδιαφέροντος και υποβολή βιογραφικού σημειώματος, παρακαλώ επικοινωνήστε μέσω e-mail στο info@swissapproval.gr

Thursday, 1 June 2017

Πιστοποίηση για την καταπολέμηση της δωροδοκίας και της διαφθοράς


Οι κανόνες για την καταπολέμηση της δωροδοκίας και της διαφθοράς έχουν οριστεί ως νέες στρατηγικές προτεραιότητες σε διάφορους τομείς και συνδέονται με βεβαιότητα με τις αναπτυξιακές προοπτικές οποιασδήποτε εταιρικής δραστηριότητας με σκοπό την βιωσιμότητα, την ενίσχυση των ευκαιριών αλλά και τον αποτελεσματικό χειρισμό προκλήσεων σε ένα πολύμορφο και διαρκώς μεταβαλλόμενο νομικό και επιχειρησιακό περιβάλλον.
Οι εταιρείες και το προσωπικό τους αναμένεται να ενεργούν σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα κωδίκων δεοντολογίας και να αποφεύγουν τυχόν ακατάλληλες ενέργειες αλλά και να εναρμονίζονται απόλυτα με το σχετικό νομικό πλαίσιο σε παγκόσμιο επίπεδο.
Μεγάλες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται παγκοσμίως, αναπτύσσουν πολιτικές κατά της Δωροδοκίας και υπέρ της καταπολέμησης της Διαφθοράς για να στηρίξουν τη δέσμευσή τους  στην ακεραιότητα.
Ο οργανισμός ISO εισάγει το νέο πρότυπο σύμφωνα με το οποίο πιστοποιούνται τα Συστήματα Διαχείρισης που ελέγχουν την εφαρμογή των πολιτικών κατά της δωροδοκίας και της διαφθοράς σε διάφορες επιχειρήσεις.
Η Swiss Approval International παρέχει υπηρεσίες πιστοποίησης σύμφωνα με το ISO 37001:2016.
Το πρότυπο ISO 37001:2016 καθορίζει τις απαιτήσεις και παρέχει καθοδήγηση για ένα σύστημα διαχείρισης, σχεδιασμένο ώστε να βοηθά τον εκάστοτε οργανισμό για να προλαμβάνει, να ανιχνεύει και να χειρίζεταιενδεχόμενες περιπτώσεις δωροδοκίας και να συμμορφώνεται με τους νόμους κατά της δωροδοκίας και εν γένει της διαφθοράς.

Νέες υπηρεσίες για ένα εξελιγμένο, πιστοποιημένο και “ασφαλές” Επιχειρησιακό Περιβάλλον, από τo Διεθνή Φορέα Πιστοποιήσεων Swiss Approval International

Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης για την Ασφάλεια Πληροφοριών σύμφωνα με το Νέο Ευρωπαϊκό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων

Ο νέος Ευρωπαϊκός κανονισμός για την Προστασία Γενικών Δεδομένων (GDPR) τίθεται σε ισχύ με σημαντικές αλλαγές σε σχέση με το προηγούμενο εφαρμοζόμενο πλαίσιο, που με τη σειρά τους θα οδηγήσουν σε λειτουργικές αλλαγές στις επιχειρήσεις/οργανισμούς, σε διαρθρωτικές απαιτήσεις αλλά και σε αλλαγές στην κουλτούρα διαχείρισης πληροφοριών.
Προκειμένου να διασφαλιστεί η πλήρης συμμόρφωση με τον νέο Κανονισμό, τόσο οι πολίτες όσο και οι νομικές οντότητες (οργανισμοί, εταιρείες, επιχειρήσεις) πρέπει να ενημερωθούν επαρκώς και, ιδίως σε ό,τι αφορά τις επιχειρήσεις, θα πρέπει να καταρτίσουν και να θέσουν σε εφαρμογή σχέδιο δράσης για την κάλυψη ενδεχόμενων λειτουργικών κενών σύμφωνα με τις νέες απαιτήσεις του νομικού πλαισίου.

Η ΕΕ στοχεύει στην ενίσχυση του ελέγχου των προσωπικών δεδομένων από τους ίδιους τους πολίτες, αλλά στον προσδιορισμό  των αρχών διατήρησης και ανάκτησής τους.
Η Swiss Approval International, μέσω της εξειδικευμένης ομάδας εμπειρογνωμόνων που διαθέτει, παρέχει την υπηρεσία ελέγχου συμμόρφωσης σύμφωνα με τους όρους του GDPR και δύναται να εκδώσει πιστοποιητικά συμμόρφωσης εφόσον έχουν επιτευχθεί όλες οι προσαρμογές στο νέο κανονιστικό πλαίσιο από την ενδιαφερόμενη επιχείριση/οργανισμό.


Friday, 19 May 2017

H SWISS APPROVAL TECHNISCHE BEWERTUNG S.A. αναζητεί άτομο για την θέση Εκτελεστικού Γραμματέα (Executive Secretary)SWISS APPROVAL TECHNISCHE BEWERTUNG S.A., μέλος του διεθνούς δικτύου του Φορέα Πιστοποιήσεων και Επιθεωρήσεων SWISS APPROVAL INTERNATIONAL αναζητεί άτομο για την θέση Εκτελεστικού Γραμματέα (Executive Secretary).

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν, κατ’ ελάχιστον, τα παρακάτω προσόντα:

• Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
• Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας (γραπτώς και προφορικώς)
• Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ
• Επικοινωνιακές ικανότητες

Επιπρόσθετα, θα πρέπει να διαθέτει πνεύμα ομαδικότητας, ήθος, συνέπεια και εργατικότητα.

Επίσης θα συνεκτιμηθούν:
• Επαγγελματική εμπειρία
• Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας

Για εκδήλωση ενδιαφέροντος και υποβολή βιογραφικού σημειώματος, παρακαλώ επικοινωνήστε μέσω e-mail στο hr@swissapproval.gr, ή τηλεφωνικώς στο 210-5562130, Yπεύθυνος κος Ρίζος Φώτιος.

Thursday, 18 May 2017

Ημερίδα Swiss Approval υπό την αιγίδα του ΤΕΕ Ανατολικής Κρήτης με θέμα: «Σύγχρονα Πρότυπα, Ευρωπαϊκές Οδηγίες και Επιθεωρήσεις Συστημάτων Ποιότητας»


Την Παρασκευή 12 Μαΐου 2017 στο κτίριο που στεγάζεται το ΤΕΕ Ανατολικής Κρήτης, πραγματοποιήθηκε ημερίδα της Swiss Approval για τις σύγχρονες απαιτήσεις πιστοποίησης, τις διεθνείς τάσεις στα σύγχρονα Πρότυπα, τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες και τις Επιθεωρήσεις που αφορούν στην ειδικότητα των Μηχανικών & των Πολιτικών Μηχανικών.


Την εκδήλωση χαιρέτισε ο κος Χαρωνίτης Ιωάννης, Πρόεδρος του ΤΕΕ Ανατολικής Κρήτης ο οποίος μαζί με την κα Κατσάπη Αγγελική-Διευθύνουσα Σύμβουλο της Swiss Approval Technische Bewertung (μέλος του Διεθνούς Δικτύου του Οργανισμού Swiss Approval International), προώθησαν την υλοποίηση της εκδήλωσης αυτής. Την εκδήλωση χαιρέτησε επίσης η Δρ. Μαρία Σμυρνιωτάκη, Υπεύθυνη του τοπικού γραφείου της Swiss Approval στην Κρήτη.

Ο κος Μυλωνάκης Γεώργιος, Υπεύθυνος του Εκπαιδευτικού Τμήματος της Swiss Approval Akademie μίλησε για τον Κανονισμό Δομικών Προϊόντων, αλλά και ως Πρόεδρος της Επιτροπής Πιστοποίησης του Ελληνικού Ινστιτούτου Συγκολλήσεων (WGI), αναφέρθηκε στις ευκαιρίες που προσφέρονται στους μηχανικούς μέσα από τον χώρο αυτό. Ως εισηγητής παρευρέθηκε και ο Δρ. Ηλιάδης Γεώργιος που ενημέρωσε τους συμμετέχοντες για τα Πρότυπα που αφορούν στις δομικές κατασκευές και ο Δρ. Κουτρούλης Χαράλαμπος (Πρόεδρος Αντιπροσωπείας ΤΕΕ/ΤΑΚ) που ανέπτυξε θέματα σχετικά με τον Κανονισμό Πυροπροστασίας Κτιρίων.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον εκδήλωσαν τα μέλη του ΤΕΕ Ανατολικής Κρήτης και για την ομιλία του κου Ρουμπή Ξενοφώντα, (Μηχανολόγος Μηχανικός-Επικεφαλής Επιθεωρητής και Υπεύθυνος Έργων του τμήματος Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας της Swiss Approval), ο οποίος ανέπτυξε σύγχρονα ζητήματα και τάσεις αναφορικά με πρότυπα πιστοποίησης Συστημάτων Διαχείρισης στα Τεχνικά Έργα, σε Μελέτες, Διαγωνισμούς και σε Υπεργολαβίες.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν εκπρόσωποι από δημόσιους και ακαδημαϊκούς οργανισμούς καθώς και από τον ιδιωτικό τομέα Τεχνικών Έργων.


Η Swiss Approval Technische Bewertung είναι Κοινοποιημένος Φορέας για τη διενέργεια τεχνικών ελέγχων υποχρεωτικού τομέα και ασφάλειας προϊόντων (όπως είναι οι έλεγχοι σε δοχεία πίεσης, ανυψωτικά μηχανήματα, ατμολέβητες και μεταλλικές κατασκευές), είναι Διαπιστευμένη κατά ISO 17020, και διακρίνεται για τις υπηρεσίες της στον Τομέα των Βιομηχανικών Επιθεωρήσεων Τρίτου Μέρους, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των αντίστοιχων Υπουργικών Αποφάσεων και Κοινοτικών Οδηγιών. Παράλληλα, παρέχει και Υπηρεσίες Πιστοποίησης Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας, μια εξαιρετικά σημαντική υπηρεσία για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων στην αγορά.

Tuesday, 9 May 2017

Πρόσκληση σε ημερίδα της Swiss Approval Technische Bewertung σε συνεργασία με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας/Ανατολικής Κρήτης, με θέμα «ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ»

Η Swiss Approval Technische Bewertung Φορέας Πιστοποίησης και Τεχνικών - Βιομηχανικών Επιθεωρήσεων, μέλος του διεθνούς δικτύου Swiss Approval International, διοργανώνει σε συνεργασία με το ΤΕΕ (Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας)/ Ανατολικής Κρήτης, ημερίδα με θέμα «ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ».

Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στις 12/05/2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00 – 20.00 στο κτίριο που στεγάζεται το ΤΕΕ Ηρακλείου/ Πρεβελάκη & Γρεβενών, 712 02, στο Ηράκλειο Κρήτης.


Στην ημερίδα θα μετέχουν εισηγητές με διεθνή εμπειρία και αναγνώριση, με σκοπό την ουσιαστική ενημέρωση των μελών του ΤΕΕ και των επαγγελματιών, αναφορικά με τις σύγχρονες απαιτήσεις πιστοποίησης, τις διεθνείς τάσεις στα σύγχρονα Πρότυπα, τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες και τις Επιθεωρήσεις που αφορούν στην ειδικότητα των Μηχανικών & των Πολιτικών Μηχανικών.

Για οποιαδήποτε πληροφορία, σας παρακαλώ επικοινωνήστε με το γραφείο μας στο Ηράκλειο:
Υπεύθυνη: Δρ. Μαρία Σμυρνιωτάκη
Διεύθυνση: Λεωφόρος Δημοκρατίας 59Γ, Ηράκλειο Κρήτης
Τηλ. :2810228834
Κιν: 6981100596