Tuesday, 3 April 2018

H SATB αναζητεί συνεργάτη - επιθεωρητή Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 27001
SWISS APPROVAL TECHNISCHE BEWERTUNG S.A., μέλος του διεθνούς δικτύου του Φορέα Πιστοποιήσεων και Επιθεωρήσεων SWISS APPROVAL INTERNATIONAL αναζητεί συνεργάτη-επιθεωρητή Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 27001.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν, κατ’ ελάχιστον, τα παρακάτω προσόντα:
1.      Πενθήμερο σεμινάριο για Επικεφαλής Επιθεωρητές ISO 27001:2013
2.      Αποδεδειγμένη εμπειρία στον χώρο της τεχνολογίας της πληροφορίας
3.      Άριστη γνώση Αγγλικών (γραπτώς και προφορικώς)
4.      Πτυχίο σχετικό με τον κλάδο της πληροφορικής
5.      Άριστη γνώση Η/Υ
6.      Άνεση στην επικοινωνία και συνέπεια.

Επιθυμητά πρόσθετα προσόντα:
·                     Καλή γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας (κατά προτίμηση Γερμανικά ή Γαλλικά)
·                     Εμπειρία ως Επιθεωρητές Συστημάτων Ποιότητας

Για εκδήλωση ενδιαφέροντος και υποβολή βιογραφικού σημειώματος, παρακαλώ επικοινωνήστε μέσω e-mail στο info@swissapproval.gr

Friday, 23 March 2018

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο DATA PROTECTION OFFICER EXPERT (DPO EXPERT) από την Swiss Approval Technische BewertungΟ νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός για την Προστασία Γενικών Δεδομένων (GDPR) τίθεται σε ισχύ με σημαντικές αλλαγές σε σχέση με το προηγούμενο εφαρμοζόμενο πλαίσιο, που με τη σειρά τους θα οδηγήσουν σε λειτουργικές αλλαγές στις επιχειρήσεις/οργανισμούς, σε διαρθρωτικές απαιτήσεις αλλά και σε αλλαγές στην κουλτούρα διαχείρισης πληροφοριών.

Βασική στόχευση του νέου πλαισίου που τίθεται σε ισχύ την 25η Μάιου του 2018, συνιστά η συμμόρφωση με τους κανόνες και τη δεοντολογία διαχείρισης της πληροφορίας και των προσωπικών δεδομένων ανάλογα με το σκοπό τήρησης, το πρόσωπο που αφορούν, και το αποτέλεσμα της επεξεργασίας τους.

Μεταξύ των απαιτούμενων μέτρων προς την κατεύθυνση αυτή είναι o καθορισμός των εμπλεκόμενων ανθρώπινων και φυσικών πόρων/ μέσων για την ασφαλή διαχείριση, επεξεργασία και τήρηση των δεδομένων, η διασφάλιση της αποφυγής κατάχρησης των δεδομένων πέραν της ενδεδειγμένης και προκαθορισμένης χρήσης τους και κυρίως η λήψη αποτελεσματικών τεχνικών, λειτουργικών, και κανονιστικών μέτρων για τον περιορισμό του κινδύνου παραβιάσεων του Κανονισμού.

Όλα αυτά, υπό την ευθύνη κατάλληλα εκπαιδευμένων επαγγελματιών που θα μπορούν να συνεισφέρουν στην αναπροσαρμογή των διαδικασιών του οργανισμού τους προς την κατεύθυνση αυτή και να εποπτεύουν τη διαρκή εναρμόνιση του οργανισμού με τα απαιτούμενα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τον Κανονισμό, ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (Data Protection Officer – DPO) έχει τον ηγετικό ρόλο στον τομέα της ασφάλειας και της διαχείρισης των πληροφοριών αλλά και την ευθύνη για το σχεδιασμό της στρατηγικής και την εφαρμογής των διαδικασιών για την προστασία προσωπικών δεδομένων, αναφορικά με τις νέες απαιτήσεις. Ο DPO είναι, τέλος, το σημείο επαφής μεταξύ της εταιρείας/ Οργανισμού και των εποπτικών αρχών.


Στην προνομιακή τιμή των 980,00 €/συμμετέχοντα, η Swiss Approval διοργανώνει εκπαιδευτικό πρόγραμμα στο αντικείμενο "Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα", διάρκειας 40 ωρών/ 5 ήμερων στην ελληνική γλώσσα, από τη Δευτέρα 16 έως και την Παρασκευή 20 Απριλίου 2018, στις εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις του Οργανισμού στην Ελευσίνα [πλησίον εξόδου 1 Αττικής Οδού].


Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος (για όποιον επιθυμεί) διενεργούνται Εξετάσεις, η επιτυχής έκβαση των οποίων οδηγεί σε Δίπλωμα Υπεύθυνου Προσωπικών Δεδομένων. Ο Διπλωματούχος Υπεύθυνος Προσωπικών Δεδομένων, δύναται να παρέχει τις υπηρεσίες του σε περισσότερες της μιας επιχειρήσεων, ικανοποιώντας τις απαιτήσεις του Κανονισμού.

Για να δείτε το ενημερωτικό φυλλάδιο και το πρόγραμμα του σεμιναρίου, παρακαλώ πατήστε  εδώ και για να συμπληρώστε την αίτηση δήλωσης συμμετοχής, πατήστε εδώ. 


Για οποιαδήποτε απορία ή ερώτηση έχετε, παρακαλώ επικοινωνήστε απευθείας με τον Υπεύθυνο Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων στο τηλέφωνο 210 55-62-130 ή στο e-mail: training@swissapproval.gr Thursday, 22 March 2018

H SATB αναζητεί εξωτερικούς συνεργάτες – επιθεωρητές Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας για τα πρότυπα ISO 9001, 14001, 13485 & ISO/IEC 27001 σε όλη την Ελλάδα
SWISS APPROVAL TECHNISCHE BEWERTUNG S.A., μέλος και επίσημο Κέντρο Πιστοποίησης του διεθνούς δικτύου του Ομίλου SWISS APPROVAL INTERNATIONALαναζητεί εξωτερικούς συνεργάτες – επιθεωρητές Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας για τα πρότυπα ISO 9001, 14001, 13485 & ISO/IEC 27001 σε όλη την Ελλάδα.

Οι ενδιαφερόμενοι θα κληθούν να διεκπεραιώσουν Επιθεωρήσεις Συστημάτων Ποιότητας κατά τα πρότυπα ISO 9001, 14001, 13485 & ISO/IEC 27001 καθώς και να πραγματοποιήσουν ενέργειες αναφορικά με την οργάνωση, διαχείριση και τον συντονισμό έργων πιστοποίησης. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν, κατ’ ελάχιστον, τα παρακάτω τυπικά προσόντα:

* Αποδεδειγμένη εμπειρία στον χώρο των επιθεωρήσεων Συστημάτων Ποιότητας
* Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας (γραπτώς και προφορικώς)
* Άριστη γνώση Η/Υ
* Επικοινωνιακές  Δεξιότητες και συνέπεια

Επιθυμητά πρόσθετα προσόντα:
* Πενθήμερο σεμινάριο για Επικεφαλής Επιθεωρητές ISO 9001:2015/14001/27001/13485.
* Καλή γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας (κατά προτίμηση Γερμανικά ή Γαλλικά)

Για εκδήλωση ενδιαφέροντος και υποβολή βιογραφικού σημειώματος, παρακαλώ επικοινωνήστε μέσω e-mail στο info@swissapproval.gr.

Monday, 19 March 2018

Πρακτικές εξετάσεις πιστοποίησης: Creative and Cultural sector projects’ Specialist

Ο Φορέας Επιθεωρήσεων - Πιστοποιήσεων SWISS APPROVAL TECHNISCHE BEWERTUNG S.A. διεξήγαγε με επιτυχία το Σάββατο 10 Μαρτίου 2018 το δεύτερο σκέλος των εξετάσεων πιστοποίησης (πρακτική εξέταση), κατά το διεθνές πρότυπο ISO 17024, για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ArtS, το οποίο απευθύνεται σε καλλιτέχνες για την εξειδίκευσή τους ως Project Managers στους επιμέρους καλλιτεχνικούς κλάδους.

Κατά την πρακτική εξέταση, οι συμμετέχοντες αξιολογήθηκαν από ομάδα αξιολογητών αποτελούμενη από τα εξής μέλη:

          * Κος Ταλαγάνης Δημήτριος, Αρχιτέκτονας Ζωγράφος
      Κος Αντιόχου Γιάννης, Ποιητής
      Κος Δουμπιώτης Πέτρος, Production Manager Αθλητικών Γεγονότων της EΡΤ S.A.
      Κος Κατσάπης Βαγγέλης, Ηθοποιός


Όλοι οι συμμετέχοντες αξιολογήθηκαν στις τρεις βασικές ενότητες: Διοίκηση Επιχειρήσεων, Επιχειρηματικές Δεξιότητες και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα, Δικτύωση/Ψηφιακή Επικοινωνία και media καθώς και στις ενότητες επιλογής που έχει δηλώσει ο εκάστοτε συμμετέχοντας (Χειροτεχνία, Πολιτιστική Κληρονομιά, Τέχνες του Λόγου, Οπτικοακουστικές Τέχνες και Πολυμέσα, Παραστατικές και Εικαστικές Τέχνες). Ο δεύτερος κύκλος των πρακτικών εξετάσεων θα πραγματοποιηθεί μέσα στον Μάρτιο 2018. 

Monday, 5 March 2018

Εξετάσεις πιστοποίησης: Creative and Cultural sector projects’ Specialist


Η SWISS APPROVAL TECHNISCHE BEWERTUNG S.A. διεξήγαγε με επιτυχία το πρώτο σκέλος των εξετάσεων πιστοποίησης, κατά το διεθνές πρότυπο ISO 17024, για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ArtS, που πραγματοποιήθηκε από την Τετάρτη 21 Φεβρουαρίου έως και το Σάββατο 24 Φεβρουαρίου 2018 σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.Οι ενότητες που αξιολογήθηκαν οι συμμετέχοντες είναι: Χειροτεχνία, Πολιτιστική Κληρονομιά, Τέχνες του Λόγου, Οπτικοακουστικές Τέχνες και Πολυμέσα, Παραστατικές και Εικαστικές Τέχνες.


O δεύτερος κύκλος των εξετάσεων έχει προγραμματιστεί για τον Μάρτιο του 2018. Για επιπλέον πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, με τους εξής τρόπους:
-          Τηλ: 210-5562130
-          Email: info@swissapproval.gr